Thời sự
Gần đây cũng thấy tội phạm người Tàu ồ ạt tràn vào VN đông như trảy hội mùa xuân. Qui mô gây án rộng khắp. Mức độ tội phạm đánh phá cuộc sống bình yên, đánh phá nền kinh tế, đánh phá đạo đức xã hội VN, cướp đoạt tính mạng, tài sản người VN vô cùng tàn bạo, gây thiệt hại nặng nề nhiều mặt cho hiện tại và để lại họa đau đớn lâu dài cho xã hội và con người VN.
Tự bản chất xâm chiếm đã có trong dòng máu truyền kiếp của Ba Tầu từ cổ chí kim cho nên ngay từ lúc nhà Tần thống nhất giang sơn, chúng cũng đã đem quân sang đánh nước ta. Đất nước VN luôn là miếng mồi ngon mà TC chỉ chờ cơ chiếm lấy. Sử sách Việt Nam ngoài Lữ Hán, bà Trưng, bà Triệu lại còn có Triệu Quang Phục, Trần Hưng Đạo...
Bên trời Tây, người ta hình dung thần chết là một bộ xương khoác áo choàng đen với hai hàm răng trắng hếu, tay cầm lưỡi hái. Phía trời Đông, cái chết là những con ma chưa hề có ai trông thấy nhưng lạ một điều là ai cũng biết rất tỏ tường. Ma le có lưỡi dài tám thước, ma da trơn tuột như rong rêu ở dưới sông, ma Hời thư bụng phình to như cái trống
Trải qua 44 năm bể dâu để biết đá biết vàng
Nhân dân hết còn ngây thơ mà trưởng thành như Phù Đổng
Trong “Trại Súc Vật” chất người luôn hằng sống
Nhân quả rồi đây sẽ oán trả ân đền Chỉ có tay sai China mới dám siết cổ con Rồng cháu Tiên vô thòng lọng
Chỉ có tay sai China mới bóp nghẹt tự do tư tưởng loài người
Hỡi dân Việt, gióng trống đồng sinh tử
Đừng chùn chân trước hiểm họa diệt vong
Đất, biển đâu giữa muôn ngàn tin dữ
Giặc Tàu Ô xóa chân bước Lạc Hồng
Dân tộc ta chưa bao giờ hèn nhục
Không cúi đầu trước Vạn Lý Trường Thành
4000 Năm vẫn còn nghe hùng khúc
Bạch Đằng Giang hàng cọc nhọn lừng danh
Lịch sử trải dài
Đinh Lê Lý Trần Lê
Bốn ngàn năm còn lặp lại mấy lần ngu
Trần Ích Tắc khom lưng quỳ gối.
Khi Nguyễn Huệ cỡi voi vào cửa Bắc
Có Lê Chiêu Thống ghi tên mình vào thế giới những thằng ngu
Cuộc chiến vì tự do và dân chủ của người dân Hồng Kông vẫn còn rất nhiều gian nan. Chính quyền Hồng Kông, với hỗ trợ từ chính phủ Hoa Lục, vẫn tăng áp lực trên những tiếng nói dân chủ — và quấy nhiễu bằng mọi phương tiện… Thi ca trên các báo mạng cũng là một mặt trận mới, bên cạnh lựu đạn hơi cay trên đường phố.
Chúng ta tẩy chay những cuộc đi đêm bán mình cho giặc
Những thỏa thuận âm mưu làm thuộc địa thiên triều
Nếu lịch sử lập lại tấn tuồng bọn vong nô Trần Ích Tắc
Thì chúng ta cũng có thừa Trần Bình Trọng, Yết Kiêu.
Chẳng những tàu của giặc Bắc phương phải cút khỏi vùng biển thân yêu
Mà cả nhãn mác “Made in China” cũng làm ơn cuốn xéo
Tụi bay không có quyền gì đi tước đoạt tự do
Của một dân tộc hơn 20 năm nội chiến
Tụi bay không có quyền le chiếc lưỡi bò
Dưới sự toa rập của lũ tay sai đê tiện
Dân tộc tao đã quen đối đầu với bọn ngoại bang nham hiểm
Nham hiểm nhất là tụi bay, 1000 năm đô hộ giặc Tàu
YêuNướcViệtNam.org