Liên lạc về bài vở và ý kiến đóng góp cho cho trang web ThiNhanMedia.org xin trực tiếp gửi về: ToaSoan.YeuNuocVietNam@gmail.com hoặc điền vào nội dung trang bên dưới rồi nhấn nút "gửi "
Neu gửi nhiều hơn một người, xin thêm ; giữa những email.
Tên *  
Email *  
Tiêu đề *
Nội dung *
Đính kèm file
 
   sau khi nhấn nút gửi, xin vui lòng đợi cho đến được xác nhận từ ban biên tập đã nhận được bài vở, ý kiến đóng góp của bạn
Thể lệ gửi bài cho website: http://www.YeuNuocVietName.org
1. Bài gửi cho web TriNhanMedia.org xin gửi trực tiếp đến email: ToaSoan.YeuNuocVietNam@gmail.com.
Trường hợp đã phổ biến trên các nơi khác, xin vui lòng thông báo cho Ban Biên Tập Yêu Nước Việt Nam được biết.
2. Để phù hợp  đường lối họat dông của YeuNuocVietNam.org, Ban Biên Tập được quyền chỉnh sửa, edit lại bài viết - nếu thấy cần thiết - .
(Nếu có thể được, xin vui lòng gửi bài theo dạng MS Word (attachment) để tiện việc edit và đăng tải.)
3. Ban Biên Tập được quyền quyết định không đăng, nếu bài viết có nội dung đi trái với dường lối họat dông của YeuNuocVietNam.org
Chân Thành cám ơn sự đóng góp xây dựng của quý vị và các bạn.
Ban Biên Tập YeuNuocVietNam.org